تاريخ : چهارشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۰ | 23:58 | نویسنده : ایران کریا
( مدارك مورد نياز جهت دريافت ويزای تجاری )

1_   فرم درخواست ويزا

2_  دو قطعه عکس رنگی  4 × 3

3_  مبلغ 30 دلار آمريکا برای هر نفر

4_  اصل پاسپورت و يک برگ کپی از صفحه اول پاسپورت

5_  کپی کارت ملی

6_  دعوتنامه رسمی از يک شرکت کره ای

7_  ترجمه انگليسی روزنامه رسمی يا جواز کسب

8_  معرفی نامه به زبان انگليسی از محل کار

9_  ليست بيمه و يا فيش حقوقی کارمندان  شرکت با ترجمه انگليسی    

10_ صورتحساب پرداخت ماليات شرکت همراه با ترجمه انگليسی

11_ کپي مدارک تجاری شرکت شامل بارنامه ها _ برگه های سبز ترخيص کالا از گمرک همراه با ترجمه انگليسی        

12_ کپی از صفحه اول و دوم شناسنامه

 

  لطفاً در صورتيکه قبلاً ويزای کشورهای عضو شينگن _انگليس_ استراليا_سوئيس_ آمريکا_کانادا و کره جنوبی را دريافت نموده ايد

 از آنها کپی گرفته و به همراه ساير مدارک به سفارت ارائه دهيد. 

 

ادامه توضيحات درمورد جزئيات مدارک  مذکور:

1-  فرم درخواست ويزا  كه بايد از قسمت حرا‌‌ست ( Guard ) تهيه گردد. توجه به نكات زير ضروری می باشد:

v      تمام قسمتهای فرم ويزا بايد با اطلاعات صحيح و دقيق پر گردد و قسمت پائين فرم نيز توسط شخص متقاضی ويزا امضا شود . همچنین ارائه شماره موبایل متقاضی نيز در فرم درخواست ویزا ضروری می باشد.

v      برای هر پاسپورت ارائه يك فرم درخواست ويزای جداگانه ضروری است.

 

 

(1)

2-  عكس رنگي 4×3  تمام رخ زمينه سفيد 2 قطعه برای متقاضی و در صورت داشتن همراهان برای هر همراه ( هر 2 قطعه عكس بايد مثل هم باشند) لازم به ذکر است که عکسها باید 1 قطعه در قسمت مربوطه جای عکس  چسبانده شود و 1 قطعه درگوشه سمت راست پائین فرم درخواست در  زیر جدول  منگنه گردد.

3-  مبلغ 30 دلار آمريكا برای ويزای تا 3 ماه  برای هر نفر و در صورت داشتن همراهان برای هر همراه

v      دلار آمريكا بايد چاپ جديد بوده و از پذيرفتن دلار قديمی يا كهنه و رنگ رفته معذوريم.

v      متقاضيان ويزای بيشتر از 3 ماه می بايست مبلغ 50 دلار آمريكا پرداخت نمايند و در صورت وجود همراهان برای هر همراه نيز مبلغ 50 دلارآمريكا پرداخت نمايند.

4-  اصل پاسپورت و يك برگ كپی از صفحه اول پاسپورت ( پاسپورت بايد حداقل 6 ماه اعتبار داشته باشد و به همراه ساير مدارك از زمان تحويل به مسئول ويزا تا آماده شدن ويزا نزد سفارت باقی بماند.)

5-  ارائه کپی کارت ملی

 

6-  دعوتنامه رسمی از يك شركت كره ای كه در آن مشخصات شركت دعوت كننده شامل نوع فعاليت و آدرس كامل و شماره تلفن تماس و تاريخ صدور دعوتنامه و نيز کپی ثبت شرکت کره ای و ضمانت نامه ای مبنی بر بازگشت شخص دعوت شونده به ايران پس از اتمام ماموریت کاری وهمچنين مشخصات دعوت شونده شامل نام و نام خانوادگی كامل - شماره پاسپورت - تاريخ صدور و انقضای پاسپورت و شرح كامل هدف از مسافرت به كشور كره به وضوح در آن قيد شده باشد. توجه به نكات زير ضروری

می باشد:

v      دعوتنامه می بايست توسط شركت دعوت كننده دركره به تأييد دفترخانه كره ( Notary Public ) رسيده باشد.

v      اصل دعوتنامه بايد توسط شركت دعوت كننده كره ای از طريق پست برای متقاضی ويزا ارسال گردد بنابراين خواهشمنديم از فرستادن دعوتنامه به سفارت از طريق فكس يا پست خودداری نماييد.

v      مدت اعتبار دعوتنامه حداكثر 3 ماه پس از تاريخ صدور است.

v      در صورت وجود همراه يا همراهان نام آنها بايد در دعوتنامه قيد شده باشد.

v      اگر يك دعوتنامه برای چند نفر صادر شده باشد برای يك نفر اصل دعوتنامه و برای بقيه افراد بايد كپی دعوتنامه ارائه گردد.

 

 

7-   ترجمه روزنامه رسمی  يا جواز كسب  توجه به نكات زير ضروری می باشد:

 

v      برای كارمندان و مديران عامل شركتها و اعضای هيأت مديره ارائه كپی روزنامه رسمی شركت و كپی ترجمه روزنامه رسمی شركت به زبان انگليسی كه دارای مهر دارالترجمه و مهر دادگستری و نیز مهر وزارت امور خارجه باشد ضروری است.

v      برای مغازه داران يا تجار محترم ارائه كپی جواز كسب مغازه يا مجوز فعاليت اقتصادی همراه با کپی ترجمه رسمی به زبان انگليسی يك كدام از آنها كه دارای  مهر دارالترجمه  و مهر دادگستری و مهر وزارت امور خارجه باشد و يا کپی از تمام صفحات كارت بازرگانی نیز ضروری است.

v      ارائه کپی ترجمه روزنامه رسمی به زبان انگليسی برای متقاضی و همراهان وی نیز ضروری است.

 

 

(2)

8-  معرفی نامه انگلیسی - کپی  كارت پرسنلی  توجه به نكات زير ضروری می باشد:

v      برای كارمندان شركتها و مؤسسات ارائه اصل معرفی نامه به زبان انگليسی از شركت يا مؤسسه مربوطه روی سربرگ

شرکت همراه با مهر و امضا  و نام كارفرما يا مدير عامل که خطاب به بخش کنسولی سفارت کره جنوبی باشد و در آن مشخصات کامل شخص متقاضی ویزا اعم از نام و نام خانوادگی و شماره پاسپورت و تاریخ تولد و سمت شخص در آن شرکت و نیز هدف از سفر به کشور کره جنوبی و قید درخواست صدور ویزا برای شخص در معرفی نامه الزامی است.

v      اگر نام شخص در ترجمه روزنامه رسمی شركت قيد شده باشد مانند مدیران بازهم نياز به ارائه معرفی نامه انگلیسی

می باشد.

v      در صورت وجود همراه بايد نام همراه نيز در معرفی نامه به زبان انگليسی ذكر شده باشد.

v      اگر نام چند نفر در يك معرفی نامه موجود باشد اصل معرفی نامه برای يك نفر و كپی آن برای بقيه افراد ارائه گردد.

v      در صورت داشتن كارت شناسايی محل كار ارائه كپی كارت الزامی است.

9-  ليست بيمه و يا فیش حقوقی کارمندان شرکت به همراه ترجمه انگليسی

10-  صورتحساب پرداخت ماليات شرکت به همراه ترجمه انگليسی

11-  مدارك تجاری شركت شامل  کپی  بارنامه ها - Packing List  ها - برگه های سبز ترخيص كالا از گمرك LC

        به همراه ترجمه انگليسی

12-  کپی شناسنامه

v      در صورتی که متقاضیان ویزا اعضای یک خانواده باشند برای مثال ( همسران – فرزندان و...) ارائه کپی ازصفحه

اول و دوم شناسنامه و یا کپی عقدنامه نیز برای همسران ضروری می باشد.

v      در صورت ارائه کپی شناسنامه می بایست اسامی ذکر شده در کپی شناسنامه اعم از نام شخص و نام پدر و مادر در

صفحه اول و نام همسر و فرزندان در صفحه دوم  در کنار آنها به زبان انگلیسی نوشته شود.

پاره ای نكات قابل توجه :

v      در صورت كامل نبودن مدارك يا اشتباه بودن آنها بخش كنسولی سفارت از پذیرفتن مدارک معذورمی باشد و مدارك را عودت می دهد. بنابراين خواهشمنديم از اصرار برای قبول مدارك ناقص خودداری نماييد.

v      مدت زمان اعتبار ویزاهای صادر شده 3 ماه می باشد.

v      صرف داشتن مدارك بايگانی شده از سفرهای قبلی در سفارت دال بر عدم ارائه دوباره مدارك نيست و برای هر بار گرفتن

زمان رسيدگی به كليه امور ويزا و دريافت مدارك فقط ازساعت 09:00 تا  11:00 صبح

 روزهای يكشنبه تا پنجشنبه می باشد.

( سفارت روزهای جمعه و شنبه و تعطيلات رسمی تعطيل می باشد )

تلفن سفارت:  4_88054900                                                   شماره فکس بخش ویزا : 88065302

      ويزا بايد دعوتنامه و مدارك جديد به سفارت ارائه شود.

 

(3)